Osallistu bisnesklinikalle Oulussa 29.8. ja voita 500 euron lahjakortti!

Osallistu bisnesklinikalle Oulussa 29.8. ja voita 500 euron lahjakortti!

Osallistu bisnesklinikalle ja voita 500 euron lahjakortti, jolla voit ostaa Tilitoimisto Mandaatin taloushallinnon tai markkinoinnin palveluita!
Lisäksi tilaisuuteen osallistuneiden kesken arvotaan 100 euron ravintolalahjakortti.

Maksuton bisnesklinikka 29.8.2018 klo 9-12 Oulussa, os. Uusikatu 19 on sparrauspaikka uusille ja vanhoille yrittäjille.
Kaipaatko konkreettisia näkemyksiä yritystoimintasi kehittämiseen?
Haluatko etsiä uusia markkinoita? Mietityttääkö ensimmäisen työntekijän palkkaaminen?
Kaipaatko apua hinnoittelussa? Sujuuko some? Tarvitsetko lakimiehen neuvoja?
Mietityttääkö sopiva yhtiömuoto?
Kaikkiin näihin ja myös muihin bisnekseen ja taloushallintoon liittyviin kysymyksiin saat asiantuntijoiden apua Mandaatin bisnesklinikalla. Varaa oma henkilökohtainen aikasi asiantuntijalta.

Asiantuntijamme Oulussa:
Lakimies Eerik Ahola, lakiasiat
KTM, KLT-kirjanpitäjä Mari Lämsä, yrityksen perustaminen, hinnoittelu, yritystoiminnan kehittäminen
Markkinointipäällikkö, VTM, Karoliina Ahola, myynnin ja markkinoinnin sparraus, some-markkinointi
Tilaisuuden aluksi Tilitoimisto Mandaatti kertoo toiminnastaan sekä Finago esittelee, kuinka sähköinen taloushallinto säästää yrittäjän aikaa ja rahaa.

Tilaisuus on maksuton. Paikkoja on rajoitetusti.
Alla linkki ilmoittautumissivulle:
Ilmoittaudu tästä!
Tilaisuuden järjestää Finago ja Tilitoimisto Mandaatti.

Pyydä tarjous tilitoimistopalveluista

Osallistu bisnesklinikalle to 30.8.2018 Tampereella, voita 500 euron lahjakortti

Osallistu bisnesklinikalle to 30.8.2018 Tampereella, voita 500 euron lahjakortti

Osallistu bisnesklinikalle ja voita 500 euron lahjakortti, jolla voit ostaa Tilitoimisto Mandaatin taloushallinnon tai markkinoinnin palveluita!

Maksuton bisnesklinikka to 30.8. klo 9-12 Tampereen Telakalla on sparrauspaikka uusille ja vanhoille yrittäjille. Kaipaatko konkreettisia näkemyksiä yritystoimintasi kehittämiseen?
Haluatko etsiä uusia markkinoita? Mietityttääkö ensimmäisen työntekijän palkkaaminen?
Kaipaatko apua hinnoittelussa? Sujuuko some? Tarvitsetko lakimiehen neuvoja?
Mietityttääkö sopiva yhtiömuoto?
Kaikkiin näihin ja myös muihin bisnekseen ja taloushallintoon liittyviin kysymyksiin saat asiantuntijoiden apua Mandaatin bisnesklinikalla.
Varaa oma henkilökohtainen aikasi asiantuntijalta.

Asiantuntijamme Tampereella:
Lakimies Eerik Ahola, lakiasiat
KLT-Kirjanpitäjä Sanna Mattila, yrityksen perustaminen, hinnoittelu, yritystoiminnan kehittäminen
VTM, Karoliina Ahola, myynnin ja markkinoinnin sparraus, some-markkinointi
Toimitusjohtaja Nico Engström, Mainostoimisto Uhma, markkinointiviestinnän sparraus, verkkosivujen kehittäminen, brändin terävöitys

Tilaisuuden aluksi Tilitoimisto Mandaatti kertoo toiminnastaan sekä Finago esittelee, kuinka sähköinen taloushallinto säästää yrittäjän aikaa ja rahaa. Tilaisuuteen osallistuneiden kesken arvomme 500 euron lahjakortin, jonka voi käyttää tilitoimisto Mandaatin palveluihin. Tilaisuus on maksuton. Paikkoja on rajoitetusti.

Alla linkki ilmoittautumissivulle:
Ilmoittaudu tästä!

Pyydä tarjous tilitoimistopalveluista

Osakassopimus kannattaa laatia, jos myyt yrityksesi osakkeita!

Osakassopimus kannattaa laatia, jos myyt yrityksesi osakkeita!

Osakassopimus

Haluatko kutsua työntekijäsi osakkaaksi? Suunnitteletko kaverisi kanssa yhteistä yritystä? Etsitkö yhtiökumppania yritykseesi?

Kaikissa näissä tilanteissa on tähdellistä tehdä osakassopimus. Osakassopimus on omistajien keskinäinen sopimus heidän suhteistaan keskenään sekä suhteesta yhtiöön.


Milloin osakkuuskysymykset ovat yleisimmin ajankohtaisia?

 • Yleensä osakkuusasiat ja osakassopimukset ovat ajankohtaisia aina, kun yrityksessä on omistajia enemmän kuin yksi. Osakkaita tulee yritykseen yleensä perustamisvaiheessa. Kaverukset, sisarukset taikka muutoin saman liiketoiminnallisen vision omaavat henkilöt päättävät lyödä hynttyyt yhteen ja pistää kassakoneen kilisemään.


Miksi jo toiminnassa olevaan yritykseen kannattaa ottaa uusia osakkaita?

 • Yksi keskeisimmistä syistä ottaa osakkaita yritykseen on osakkaan sitouttaminen yrityksen toimintaa ja tai työntekijän palkitseminen.


Milloin kannattaa ottaa uusia osakkaita?

 • Yleensä osakkaita otetaan yrityksen käännekohdissa, kuten yhtiön kasvaessa voimakkaasti tai suuntautautuessa jollakin tapaa uudella tavalla. Myös yrityksen avaintyöntekijöitä voidaan sitouttaa osakkuuden avulla.


Miten osakas hyötyy yhtiöstä?

 • Osakas hyötyy luonnollisesti siten, että se saa osakkuutensa verran yritystä omistukseensa. Eli tässä vaiheessa on mahdollisuus päästä omistavaan kansanosaan, jos ei moista statusta ole jo aikaisemmin ollut. Jos yritys tekee voittoa, osakas on oikeutettu saamaan osinkoa. Myös yhtiön myyntitilanteessa osakas voi päästä nettoamaan eli käsiksi ihan riihikuivaan rahaan.


Mitä hyötyy yritys?

 • Osakkaaksi ottamalla yritys sitouttaa ja palkitsee. Tällä konstilla voi saada sitoutuneemman ja motivoituneemman työntekijän.


Voiko jollekin osapuolelle olla haittaa osakkuudesta, esimerkiksi voiko osakkaalle koitua seuraamuksia, jos yhtiö tekee esimerkiksi konkurssin?

 • Esimerkiksi osakeyhtiön konkurssitapauksessa osakas ei ole vastuussa yhtiön veloista, ellei hän ole henkilökohtaisesti ollut niitä takaamassa.
 • Osakassopimusten avulla pyritään ennakoimaan ja estämään ristiriitatilanteita.


Haluan myydä yritykseni osakkeita työntekijöilleni. Miten määrittelen osakkeiden hinnan?

 • Silloin kun osakkuuden päämääränä on sitouttaa työntekijä ja osakkuuden osuus jää pieneksi, osakkeet voi antaa vaikkapa palkkioksi.
 • Jos haluaa myydä osakkeita, niiden arvon voi määritellä aikaisemmin sijoitetun pääoman tai yrityksen substanssiarvon (yrityksen substanssiarvo = yrityksen varat – velat) avulla. Yleensä työntekijöitä sitoutettaessa osakkuuden arvo on pieni tai pienehkö.


Kannattaako minun pitää enemmistöosakkuus itselläni?

 • Tyypillisin tapaus on, että yhtiön perustajat pitävät itsellään enemmistöosakkuuden. Näin heillä säilyy myös päätäntävalta yrityksessä.


Miten pääsen osakkaista eroon?

 • Ainakin maksamalla. Jos yrityksessäsi on nukkuvia osakkaita, jotka eivät millään käytännön panoksella osallistu yhtiön toimintaan, vaan nauttivat pelkistä osinkotuotoista sekä yhtiön arvonnoususta, voi osakkaista eroon pääseminen olla käytännöllistä. Pienemmällä rahalla niistä pääsee silloin eroon silloin kun yhtiön liikevaihto on 1 miljoonan kuin 10 miljoonaa.
 • Osakassopimuksen avulla voidaan määritellä etukäteen se, että millaisia sitoumuksia tai panostuksia osakkailta vaaditaan ja millaisissa tapauksissa ja millaisilla korvauksilla osakkuudesta voi luopua.
 • Sen takia onkin erittäin viisasta tehdä etukäteen asiantuntijan kanssa osakassopimus, jotta vältyttäisiin yllättäviltä tilanteilta.


Onko osakassopimuksen tekeminen pakollista?

 • Laki ei vaadi osakassopimuksen tekemistä. Sekä yhtiön että osakkaiden kannalta sopimuksen teko on kuitenkin järkevää, jotta turhilta riitatilanteilta vältytään.
 • Usein osakassopimuksien tarkoitus on rajoittaa osakkaiden oikeuksia yhtiön suhteen.
 • Osakeyhtiölaki suojelee osakkaita kohtuullisesti ja osakeyhtiölailla on suuri vaikutus osakassopimusten tekemiseen. Osakassopimuksia ei kuitenkaan säätele mikään laki. Näin ollen sen tulkinnassa käytetään tavanomaisia sopimusoikeudellisia käytäntöjä.


Kannattaako osakassopimuksen tekoon käyttää asiaan erikoistunutta juristia vai tuleeko netin sopimuskoneilla yhtä päteviä sopimuksia?

 • On erittäin järkevää sopimusoikeuteen erikoistunutta asiantuntijaa osakassopimuksen tekemisessä. Kun ammattilainen kätilöi sopimusta se on paitsi kaikkien sopijapuolten näkökulmasta tähdellinen myös juridisesti pätevä.
 • Netin sopimuskoneet eivät pysty ottamaan huomioon eri yritysten ja erilaisten osakastilanteiden vaihtelevia kokonaisuuksia. Osakassopimusten tarkoitus ja sisällöt voivat olla hyvinkin erilaisia. Osakassopimusta tehtäessä pitää huomioida niin osakkaiden intressit, yrityksen liiketoiminnalliset päämäärät ja osakkaiden asema yhtiössä.
 • Kuten sanottua laki ei anna osakassopimukselle mitään sisällöllisiä vaatimuksia, mutta yleisimmin osakassopimuksilla määritellään omistuksen lisäksi rahoitukseen, päätöksen tekoon sekä taloudellisiin etuihin tai vastuisiin liittyvistä asioista. Tavallista on määritellä myös salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvat tiedot sekä kilpailukieltoon liittyvät kysymykset.
 • Usein osakassopimuksiin voi tulla mm. rajoituksia osakkeiden myymisen suhteen.
 • Sopimusta tehtäessä on olennaista, että kaikki sopijapuolet käsittävät, mitä sopimus käytännössä tarkoittaa. Olennaista on varmistaa myös, että sopijat ymmärtävät sopimuksen samalla tavalla.

Nämä edellä mainitut asiat ovat kaikki sellaisia, joiden takia ammattilaisen käyttäminen osakassopimusta tehdessä on enemmän kuin paikallaan.

Tilitoimisto Mandaatilla on vankka kokemus osakasasioihin ja osakassopimuksiin liittyvistä kysymyksistä.

Osakassopimus

 

Pyydä tarjous tilitoimistopalveluista

Osallistu bisnesklinikalle Oulussa 18.5. ja voita 500 euron lahjakortti!

Osallistu bisnesklinikalle Oulussa 18.5. ja voita 500 euron lahjakortti!

Osallistu bisnesklinikalle ja voita 500 euron lahjakortti, jolla voit ostaa tilitoimiston Mandaatin taloushallinnon tai markkinoinnin palveluita!

Lisäksi tilaisuuteen osallistuneiden kesken arvotaan 100 euron ravintolalahjakortti.

Maksuton bisnesklinikka 18.5.2018 klo 9-12 Oulussa, os. Uusikatu 19 on sparrauspaikka uusille ja vanhoille yrittäjille.

Kaipaatko konkreettisia näkemyksiä yritystoimintasi kehittämiseen?
Haluatko etsiä uusia markkinoita? Mietityttääkö ensimmäisen työntekijän palkkaaminen?
Kaipaatko apua hinnoittelussa? Sujuuko some? Tarvitsetko lakimiehen neuvoja?
Mietityttääkö sopiva yhtiömuoto?
Kaikkiin näihin ja myös muihin bisnekseen ja taloushallintoon liittyviin kysymyksiin saat asiantuntijoiden apua Mandaatin bisnesklinikalla. Varaa oma henkilökohtainen aikasi asiantuntijalta.

Asiantuntijamme Oulussa:
Lakimies Eerik Ahola, lakiasiat
KTM, KLT-kirjanpitäjä Mari Lämsä, yrityksen perustaminen, hinnoittelu, yritystoiminnan kehittäminen

Tilaisuuden aluksi Tilitoimisto Mandaatti kertoo toiminnastaan sekä Finago esittelee, kuinka sähköinen taloushallinto säästää yrittäjän aikaa ja rahaa.

Tilaisuus on maksuton. Paikkoja on rajoitetusti.
Alla linkki ilmoittautumissivulle:
Ilmoittaudu tästä!

Tilaisuuden järjestää Finago ja Tilitoimisto Mandaatti.

Pyydä tarjous tilitoimistopalveluista

Osallistu bisnesklinikalle Espoossa 17.5. ja voita 500 euron lahjakortti!

Osallistu bisnesklinikalle Espoossa 17.5. ja voita 500 euron lahjakortti!

Osallistu bisnesklinikalle ja voita 500 euron lahjakortti, jolla voit ostaa tilitoimiston Mandaatin taloushallinnon tai markkinoinnin palveluita!

Lisäksi tilaisuuteen osallistuneiden kesken arvotaan 100 euron ravintolalahjakortti.

Maksuton bisnesklinikka 17.5.2018 klo 9-12 Espoossa Keilaranta 8:ssa on sparrauspaikka uusille ja vanhoille yrittäjille.

Kaipaatko konkreettisia näkemyksiä yritystoimintasi kehittämiseen?
Haluatko etsiä uusia markkinoita? Mietityttääkö ensimmäisen työntekijän palkkaaminen?
Kaipaatko apua hinnoittelussa? Sujuuko some? Tarvitsetko lakimiehen neuvoja?
Mietityttääkö sopiva yhtiömuoto?
Kaikkiin näihin ja myös muihin bisnekseen ja taloushallintoon liittyviin kysymyksiin saat asiantuntijoiden apua Mandaatin bisnesklinikalla. Varaa oma henkilökohtainen aikasi asiantuntijalta.

Asiantuntijamme Espoossa:
Lakimies Eerik Ahola, lakiasiat
KTM, KLT-kirjanpitäjä Mari Lämsä, yrityksen perustaminen, hinnoittelu, yritystoiminnan kehittäminen
Markkinointipäällikkö, VTM, Karoliina Ahola, myynnin ja markkinoinnin sparraus, some-markkinointi
Tilaisuuden aluksi Tilitoimisto Mandaatti kertoo toiminnastaan sekä Finago esittelee, kuinka sähköinen taloushallinto säästää yrittäjän aikaa ja rahaa.

Tilaisuus on maksuton. Paikkoja on rajoitetusti.
Alla linkki ilmoittautumissivulle:
Ilmoittaudu tästä!

Tilaisuuden järjestää Finago ja Tilitoimisto Mandaatti.

Pyydä tarjous tilitoimistopalveluista

Yrityksen perustaminen

Yrityksen perustaminen

Yrityksen perustaminen

1. Keksi liikeidea. Maailma on pullollaan bongaamattomia ja kaupallistettava liikeideoita, jotka johdattavat sinut menestykseen, maineeseen ja mammonaan. Kulje aistit avoinna. Siitä viimeistä uutta ideaa ei ole koskaan keksitty. Toisaalta vanhakin idea freesattuna voi olla kultakaivos. Ei tarvitse olla mikään ruudinkeksijä, jotta voi keksiä menestyvän liikeidean. Pallottele ideaasi luotettujen tahojen kanssa.

2. Tee liiketoimintasuunnitelma, jossa on kannattavuuslaskelma. (tässä on hyvä malli(http://www.walakky.fi/upload/File/ALUSTAVA%20LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN%20MALLI.pdf )

3. Hommaa rahoitus. Pankki, Finnvera, oma kukkaro tai äiti ja isä ovat yleisiä rahoittajia. Käytä harkiten jokainen euro.

4. Uhraa erittäin reilusti aikaa markkinoinnin ja myynnin suunnittelulle. Fundeeraa siis, miten löydät asiakkaat. Tämä on hyvin konkreettista ja käytännönläheistä puuhaa, vaikka myynnin ja markkinoinnin spesialistit saavat asian kuulostamaan tähtitieteeltä.

5. Hae starttirahaa! Iso HUOM tähän. Jos haet starttirahaa, älä perusta yritystä ennen kuin olet hakenut starttirahaa.

6. Valitse tilitoimisto. Osaavan tilitoimistokumppanin kanssa saat rahanarvoisia neuvoja niin yhtiömuodon valinnan kuin tilikauden, arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymisen, alv-kauden kuin ennakkoperintärekisteröinnin suhteen.

7. Päätä yhtiömuoto. ( linkki yhtiömuodon valintaan. https://www.mandaatti.fi/yhtiomuodon-valinta/ )

8. Päätä yrityksen nimi. https://www.mandaatti.fi/yrityksen-nimen-valinta/

9. Tee perustamisasiakirjat ja perusta yritys ( linkin kautta pääsee perustamaan toiminimen tai osakeyhtiön verkossa https://www.ytj.fi/ )

10. Rekisteröi yritys.
Kaupparekisteriin tulee toimittaa perustamisilmoitus, henkilötietolomake sekä perustamisasiakirjat.
Ilmoita yrityksesi Verohallinnon rekistereihin eli ennakkoperintärekisteriin ja arvonlisärekisteriin. Jos maksat palkkaa, ilmoita yrityksesi myös Verohallinnon työnantajarekisteriin.
PRH:lla ja Verohallinnolla on yhteinen perustamislomake, jonka liitteenä pitää olla perustamisasiakirjat ja henkilötietolomake.

11. Rekisteröi domain. https://www.viestintavirasto.fi/fiverkkotunnus.html

12. Voilà, kääri hihat ja aloita hommat!

Kaikissa näissä yrityksen perustamisen vaiheissa voi kääntyä monipuolisen tilitoimiston ja sen osaavien asiantuntijoiden puoleen. Tilitoimisto Mandaatti auttaa sinua kaikissa yrityksen perustamiseen liittyvissä asioissa.

 

Pyydä tarjous tilitoimistopalveluista